PROTEZE

S protezami nadomeščamo manjkajoče zobe kadar število, razporeditev ali kvaliteta preostalih zob zobozdravniku ne dopušča izdelave mostičkov in se ne odločimo za implantatno - protetično oskrbo.

Totalna proteza

Totalna proteza nadomešča vse zobe v čeljusti. Klasična zgornja totalna proteza zdovoljivo funkcionalno in estetsko oskrbi popolno brezzobost. Sestavljena je iz akrilne plošče (prekriva nebo in sega v prostor med ustnicami in lici na eni ter čeljustmi na drugi strani), v katero so vstavljeni prefabricirani zobje. V redkih primerih ne moremo doseči zadostne stabilnosti, prav tako ne preprečuje resorpcije alveolarne kosti (po izgubi zob se del čeljustne kosti v katerem so bile korenine resorbira). Je zadovoljiva in relativno cenena rešitev za oskrbo brezzobe zgornje čeljusti.

Spodnja totalna proteza večinoma ne doseže ustrezne stabilnosti in je v sodobnem zobozdravstvu začasna rešitev. Minimalni standard oskrbe spodnje brezzobe čeljusti je z dvema implantatoma podprta spodnja totalna proteza.Takšna rešitev zagotavlja stabilnost spodnje proteze, kar je pogoj za normalno življenje naših pacientov.

Delna proteza

Delna proteza nadomešča zobe kadar preostali zobje ne dopuščajo izdelave mostičkov. Standard sodobnega zobozdravstva je delna proteza z ulito kovinsko bazo, ki zaradi togosti zagotavlja predvidljivo razporeditev sil žvečenja na podporne zobe in dlesen.

Pogosto jo kombiniramo s fiksnoprotetično oskrbo preostalih zob ob uporabi polzil (elementi ki omogočajo nevidno pritrditev proteze na zobe - ni žičk ali zapon).

Ob domišljenem načrtovanju in skrbni izvedbi zagotavlja visok nivo rehabilitacije.

Majhno število zob nosilcev slabe kvalitete (majavost, slabo zdravljenje) nas sili v izdelavo totalnih protez, ki sedijo na teh nosilcih.

Konusna Proteza

Konusna proteza je totalna proteza ki sedi na dlesni in posebno obdelanih zobeh nosilcih (konusne prevleke), ki izboljšajo stabilnost proteze in omogočajo določeno senzorično kontrolo žvečenja. Včasih namesto konusnih prevlek uporabimo koreninske kapice.

Konusna proteza in proteza na koreninskih kapicah odložijo totalno brezzobost in ljudem olajšajo prehod na totalne proteze ali pa olajšajo (odložijo) odločitev o finančno zahtevnejših rešitvah.

Proteza na implantatih

Vrh oskrbe s protezami predstavljajo z implantati podprte proteze. Z implantati lahko zagotovimo ustrezno stabilnost totalnim protezam, lahko pa izdelamo z več implantati podprte proteze, katere bi raje imenoval snemljive mostičke (zagotovijo stabilnost primerljivo s fiksnimi rešitvami, omogočajo pa enostavnejše vzdrževanje).

V Zobozdravstvu Lavtar izvajamo vse vrste zobnoprotetične oskrbe.


  • Zobozdravstvo Lavtar d.o.o.
  • Dunajska 106
  • 1000 Ljubljana
  • tel.: 0590 20 069
  • dš.: 23596244
  • trr.: 02015-0257127030

 

 

 

2012 Zobozdravstvo Lavtar d.o.o.