ZOBNI KAMEN

Na zobeh se ves čas naseljujejo bakterije, ki skupaj s produkti svoje presnove tvorijo zobne obloge. Določene predele zobovja zaradi težje dostopnosti, neugodnih morfoloških ali anatomskih razmer slabše čistimo; tu zobne obloge ostajajo.

V obloge se vežejo minerali iz sline, le-te pa v približno dveh tednih "okamenijo", nastane zobni kamen. Zobnegaa kamna ne morete odstraniti sami, očisti vam ga zobozdravnik.

Zobni kamen dodatno onemogoča čiščenje, posledično kopičenje bakterijskih oblog spodbuja nastanek novega kamna, čemur sledi vnetje dlesni, parodontalna bolezen in eventuelna izguba zob.

Parodontalno bolezen preprečujemo z ustrezno ustno higieno in čiščenjem zobnega kamna.

Čiščenje zobnega kamna priporočamo vsaj enkrat letno.


  • Zobozdravstvo Lavtar d.o.o.
  • Dunajska 106
  • 1000 Ljubljana
  • tel.: 0590 20 069
  • dš.: 23596244
  • trr.: 02015-0257127030

 

 

 

2012 Zobozdravstvo Lavtar d.o.o.